இலங்கையில் தமிழர்களுக்கு தேவை இப்படியான ஒரு தலைவரே….!

இலங்கையில் தமிழர்களுக்கு தேவை இப்படியான ஒரு தலைவரே….

குண்டுத்தாக்குதலில் தப்பித்து ஓடிவரும் போது என் கண் முன்னே என் மனைவியையும் மகளையும் துப்பாக்கியால் சுட்டனர் – கண்ணீர் வரும் கதைநீங்களும் இந்த காணொளியை பாருங்கள் மனதில் தோன்றுவதை பதிவிடுங்கள்….

இலங்கையில் தமிழர்களுக்கு தேவை இப்படியான ஒரு தலைவரே

இலங்கையில் தமிழர்களுக்கு தேவை இப்படியான ஒரு தலைவரே….குண்டுத்தாக்குதலில் தப்பித்து ஓடிவரும் போது என் கண் முன்னே என் மனைவியையும் மகளையும் துப்பாக்கியால் சுட்டனர் – கண்ணீர் வரும் கதைநீங்களும் இந்த காணொளியை பாருங்கள் மனதில் தோன்றுவதை பதிவிடுங்கள்….

Posted by Lankapuri on Monday, November 11, 2019

NPP

ஜனாதிபதி தேர்தலில் வாக்களிக்கப்போகும் வாக்காளர்களா நீங்கள் கட்டாயம் இந்த காணொளியை பார்க்கவும் பகிரவும், நாட்டின் ஏற்படப்போகும் மாற்றத்தினை முடிவு செய்யும் கடமை இப்போது உங்களிடம்.-Paid Ads-

Posted by Lankapuri on Saturday, November 9, 2019

– இது ஒரு கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட விளம்பரம்.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *