குருவின் பார்வையால் திடீர் அதிர்ஷ்டம் வீடு தேடி வரும்! யாருக்கு ஆபத்து தெரியுமா?

ஒவ்வொரு நாளும் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரம், கிரகங்களின் சஞ்சாரம் தான் அன்றைய ராசி பலன்களை தீர்மானிக்கின்றன.

அதன்படி நம்முடைய ஒவ்வொரு நாளும் எப்படி இருக்கப் போகிறது என்பதை நமது ராசியை பொறுத்து முன் கூட்டியே அறிந்து கொள்ளலாம்.இந்த வாரம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த வாரமாகவும் சிலருக்கு ஆபத்தான வாரமாகவும் உள்ளது. அந்த வகையில் 12 ராசிக்காரர்களும் ராசி பலனை அறிந்து செயற்படுங்கள்.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *